ក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារE&M Coffeeជាមួយពួកយើង ប្រចាំនៅសាខាថ្មីChip Mong Retail បាក់ទូក E&M Coffee ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែក

ផ្នែកចុងភៅ
- ផ្នែកសេវាកម្ម
- ផ្នែកឆុងកាហ្វេ
- ផ្នែក គិតលុយ

#ក្រៅពីប្រាក់ខែមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រេីនទៀត
#បញ្ជាក់ ប្អូនៗមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរ។
មានចំណាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យមក តាមឆាត ក៏បាន ខលមក 010 200 002