រីករាយទិវារនៃសេចក្តីស្រលាញ់ ក្រុមការងារ E&M Coffee និង E&M Catering បានធ្វើម្ហូបអាហារ នាំយកអំណោយខ្លះៗ មកជូនប្អូនៗនៅ ភូមិកុមារអរុណរះ Sunrise Children’s Village

រីករាយទិវារនៃសេចក្តីស្រលាញ់ ១៤ កុម្ភះ ២០២០
នៅថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារ E&M Coffee និង E&M Catering បានធ្វើម្ហូបអាហារ នាំយកអំណោយខ្លះៗ មកជូនប្អូនៗនៅ ភូមិកុមារអរុណរះ Sunrise Children’s Village ខេត្តកណ្តាល ដែលនៅពេលនេះពួកគាត់កំពុងតែខ្វះខាតជំនួយ។ ពួកគាត់រីករាយពេលបានញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ និងមានអារម្មណ៏កក់ក្តៅ ព្រោះពួកយើងនៅនឺកឃើញនិងគីតគូរអំពីពួកគាត់។ ឃើញដូចនេះពួកយើងក៏មានសប្បាយចិត្ត ដែលបានចែករំលែកក្តីស្រលាញ់ទៅកាន់ពួកគាត់ ។
ប្រសិនបងៗមានចំណាប់អារម្មណ៏ចង់ឧបត្ថម ឬបរិច្ចាក អាចទាក់ទងបានតាមរយះលេខ 015 383941 ។​
ចូលរូមចែករំលែកក្តីស្រលាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា​ ៕